Holistische lichaamsgerichte coaching Nijmegen
 
IESberg brainspotting therapie

Oefenen met presence en in verbinding zijn

Je leert vooral in relatie tot de ander. Een kleinschalige intervisie- of supervisiegroep is een laagdrempelige en effectieve manier om veel te leren over jezelf. Dankzij de interactie en spiegel van anderen word je meer bewust van de onderstroom, in jou en in interactie met anderen. Je leert veel over je eigen gedrag en hoe je in of uit verbinding gaat.

Een bijeenkomst kan nooit dieper gaan dan waar de begeleider hiervan is geweest. Met een ervaren spaceholder zet je transformerende stappen. Je voelt de veiligheid om dieper je eigen ijsberg in te gaan. Daarmee rek je je bewustzijn op, op een manier dat het geleerde kan beklijven.

Interesse? Ga dan mee op reis waarin je je hele potentieel leert leven (i.p.v. het topje van de ijsberg) en neem contact op met mij voor een kennismaking.

Leren van elkaar

In een intervisie kom je met een vaste groep gelijkgezinden regelmatig bij elkaar in een bijeenkomst die verder gaat dan een “goed gesprek over het werk”. Door te reflecteren op en feedback te geven naar elkaar, gericht op professionalisering of ontwikkeling.

Intervisie is een proces van “levend leren”, dat zich niet volgens voorgeschreven wetjes en regeltjes ontwikkelt. Het staat dicht bij de mensen die op eigen kracht, vertrouwend op elkaars deskundigheid, willen leren met en van elkaar vanuit hun ervaringen. Je leert van elkaars ervaringen en creativiteit. Dankzij de krachtige spiegel van gelijkgezinden leer je je eigen sterke en zwakke kanten kennen en leer je een gedragsrepertoire ontwikkelen dat gericht is op verandering; je krijgt inzicht in zichzelf.

Waarom intervisie?

Intervisie geeft je support op wat er bij jou speelt. Je krijgt dus vaak precies de inzichten die je op dat moment nodig hebt. Bovendien leer je niet alleen door wat anderen teruggeven op wat je zelf inbrengt, maar ook door wat anderen delen. Intervisie is gericht op het bewust en zelf leren en helpt de professionaliteit uit te bouwen en actueel te houden. Niet het probleem staat centraal, maar de manier hoe je er mee omgaat. De deelnemers nemen actief deel, luisteren naar elkaar, zijn ondersteunend en dienend aan de vraaginbrenger, groep en het proces en hebben recht op tijd en aandacht.

Veilige en verdiepende groep

In een groep bestaande uit drie tot zes gelijken kijk en voel je bij  een door een van deelnemers ingebrachte probleemsituatie. Je komt eens per zes weken bij elkaar en je committeert je voor minimaal een halfjaar zodat je als groep ook kunt groeien in bewustzijn en meer diepte kunt bereiken.

Er geldt vertrouwelijkheid en elke groep stelt zelf de regels vast. Hiermee wordt de veiligheid en ruimte gecreëerd om te experimenteren. Iedereen heeft recht op tijd, naar ieder wordt (zonder onderbrekingen) geluisterd. Men ondersteunt elkaar en daagt elkaar uit, maar er worden geen oordelen uitgesproken. Je leert er samen van.

Verschil tussen begeleide intervisie en niet begeleide intervisie

De definitie van een intervisie is niet eenduidig. Bij een begeleide intervisie heb je een intervisor die zorgdraagt voor een veilige ‘container’ waarbinnen deelnemers aan de slag kunnen met thema’s die voor hun spelen. Met een ervaren supervisor kan een sessie dieper gaan, omdat met zo’n spaceholder ten alle tijden de veiligheid is geborgd voor alle deelnemers.

De intervisie begeleider of spaceholder:

  • draagt ten alle tijden zorg voor een bedding waarbinnen deelnemers zich (onbewust) veilig voelen
  • let ook op een evenredige verdeling van aandacht en een constructieve sfeer
  • ondersteunt de vraaginbrenger en het leerproces van de groep
  • is verantwoordelijk voor de procedures, tijdsbewaking en structuur
  • brengt daar wanneer dat zinvol is kennis in.

Het verschil met een begeleide intervisie en eentje zonder supervisor kan groot zijn, vooral als deelnemers nog niet veel ervaring hebben in hoe zelf de rust en diepte te creëren. Na verloop van tijd kan ook de stap gemaakt worden naar een intervisie, waarbij de rol van de supervisor wordt ingevuld door iemand uit de groep zelf.

Verschil met coaching of training

Intervisie is anders dan coaching of een vaardigheidstraining. Bij coaching wordt vaak in een vastgesteld aantal sessies gewerkt naar de oplossing van iemands probleem. Intervisie heeft een continu karakter. In een vaardigheidstraining wordt een specifieke vaardigheid aangeleerd, waar in een super- of intervisie het probleemoplossend vermogen en het vermogen om te ontwikkelen worden vergroot.

Doe je mee?

Ik heb honderden super- of intervisiebijeenkomsten meegemaakt en begeleid zelf ook bijeenkomsten. Daarbij biedt ik deelnemers de bedding, veiligheid en structuur om samen te groeien en dieper te kijken. Naast (in company) begeleiding organiseer ik kleinschalige supervisiebijeenkomsten met maximaal 6 deelnemers.