Voorwaarden

NOBCO gecertificeerd

Ik ben in 2019 gecertificeerd door het NOBCO en sluit me aan op hun Internationale Ethische Code (IEC). In de IEC is opgenomen hoe ik als beroepscoach omga met thema’s als integriteit, professioneel en excellent handelen, contractering, (eigen) verantwoordelijkheid en vertrouwelijkheid.

Klik hier voor deze Internationale Ethische Code voor coaches.