Voorwaarden

NOBCO gecertificeerd

Ik ben gecertificeerd door het NOBCO en sluit me daarmee aan op de Internationale Ethische Code (IEC). In de IEC is opgenomen hoe ik als beroepscoach omga met thema’s als integriteit, professioneel en excellent handelen, contractering, (eigen) verantwoordelijkheid en vertrouwelijkheid.

Klik hier voor de Internationale Ethische Code voor coaches.